logo

LAHDEN RADIOAMATÖÖRIKERHO RY *1930*

Lahden Radioamatööri-
kerho ry
PL 74
15141 LAHTI
Sähköposti: oh3aclahti(a)gmail.com

Takaisin etusivulle

sijainti
PÄIJÄT-HÄMEEN VIESTIKILTA

Päijät-Hämeen Viestikilta
phviestikilta@gmail.comUusi Viestikilta sai 71 perustajäsenellä lentävän lähdön!
Viestikillan perustaminen täytti Lahden Mastolan auditorion

Päijät-Hämeeseen perustettiin lauantaina 4.3.2017 uusi johtamisjärjestelmäalan alueellinen yhteistyöelin "Päijät-Hämeen Viestikilta". Viestikilta jatkaa viestikiltojen perinnettä nyt myös keskittyen varautumiseen poikkeustiloihin ja muihin kokonaisturvallisuutta edistäviin tarkoituksiin.

Päijät-Hämeen Viestikillan perustava kokous jaksoi vetää hyvin kansaa Lahden Radio- ja TV-museoon. Mastolan auditorio täyttyi lauantaina 4.3.2017 mukavasti vielä kesken hiihdon MM-kisojen. Kokoukseen osallistui erilaisissa rooleissa yhteensä lähes 50 ihmistä kautta Etelä-Suomen.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja ja Lahden kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Kari toi kaupungin tervehdyksen tapahtumaan. Sekä Viestikiltojen liiton puheenjohtaja Jukka-Pekka Virtanen että Kaakkois-Suomen Viestikillan edustajat toivottivat uuden yhdistyksen tervetulleeksi viestikiltojen perheeseen.

Päijät-Hämeen Viestikillan puheenjohtajaksi valittiin MPK:n Lahden koulutuspaikan johtamisjärjestelmäalan aselajivastaava Esko Sutela. Uuden killan hallitukseen valittiin Aarne Kumpulainen, Pekka Wallenstjerna, Martti Rusi, Jari Jussila, Marko Niskanen, Jaakko Karisto, Kai Merenlahti ja Jarno Metso.

Viestikillan tarkoitus on toimia alueellisena radio- ja viestialan harrastajien ja ammattilaisten yhdistävänä tekijänä. Visio on kehittyä aktiivisena, ammattitaitoisena ja kiinnostavana viestialan perinteiden vaalijana, radio- ja johtamisjärjestelmäalan kouluttajana sekä poikkeusolojen kansallisen valmiuden kehittäjänä.

Tapahtuman lopuksi tarjottiin huippuesitelmä, jossa Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki luennoi ajankohtaisesta sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuustilanteesta.

Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoitti 44 paikalla ollutta osallistujaa ja sen lisäksi vielä 27 muuta - jotka eivät tilaisuuteen päässeet mukaan - ilmoittivat halusta olla perustajajäseniä. Uusi Kilta sai näin suorastaan lentävän lähdön ja sen olemassaolon oikeutus tulee näin ollen ainakin 71 hengen voimin todistettua.

Kaikin puolin onnistuneen tapahtuman järjestelyistä vastasi Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; kerhon vapaaehtoisin voimin.K U T S U
Kutsumme Sinut Päijät-Hämeen Viestikillan perustavaan kokoukseen
lauantaina 4.3.2017 klo 13:00
Radio- ja tv-museon auditorioon Lahden Radiomäellä.
Osoite: Radiomäenkatu 35, 15100 LAHTI

Lataa tästä kutsu *pdf-muodossa Kutsu perustavaan kokoukseen

Ohjelma:
klo 12:00-13:00 Ilmoittautuminen ja omatoiminen tutustuminen museoon, joka avattiin uudistettuna 28.2.2017
klo 13:00-14:30 Päijät-Hämeen Viestikillan perustava kokous
klo 14:30-15:30 Huippuesitelmä: "Ajankohtaista kyberturvallisuudesta"
Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja, oikeustieteen maisteri Jarkko Saarimäki
klo 15:30-16:00 Pienimuotoinen cocktail-tilaisuus ja mahdollisuus tutustua museoon

Ilmoittautuminen kokoukseen
Tilaisuuteen ei ole pakollista ilmoittautumista mutta vp. on suotava pe 3.3.2017 mennessä phviestikilta@gmail.com

Kokousasiakirjat
Perustavan kokouksen esityslista, yhdistyksen sääntöluonnos, sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat ladattavissa näistä linkeistä. Tilaisuudessa on mahdollista maksaa käteisellä ensimmäisen vuoden jäsenmaksu 20 €

Perustavaksi jäseneksi ilmoittautuminen
Niiden henkilöiden tai yhteisöiden, jotka eivät pääse perustavaan kokoukseen mutta jotka haluavat olla Killan perustajajäseniä, tulee ilmoittautua 3.3.2017 mennessä sähköpostilla phviestikilta@gmail.com

Kokoukseen saapuminen ja pysäköinti
Radio- ja tv-museo sijaitsee kävelymatkan, n. 500 m, päässä rautatie-asemalta ja Matkakeskuksesta. Radio- ja tv-museon pysäköintialue sijaitsee museon vieressä. Alueella on yleensä runsaasti ilmaista paikoi-tustilaa ja tarvittaessa autot voi ajaa sisään portista museon alueelle

Viestikiltojen Liiton kevätkokous la 4.3.2017 klo 10:00
Viestikiltojen liiton kevätkokous pidetään la 4.3.2017 klo 10:00 Vanhalla Radioasemalla, joka sijaitsee n. 150 m päässä Radio- ja tv-museosta.

Ohjelma:
klo 10:00 VKL kevätkokous
klo 12:00 Lounas (Vanha Radioasema)

Kokoukseen on vapaa pääsy mutta muiden kuin kiltojen edustajia pyydetään ilmoittamaan mahdollisen lounastarpeensa osoitteella: phviestikilta@gmail.com

Tervetuloa!


TIEDOTE 9.11.2016

Lahden Radiomäellä, Radio- ja tv-museon auditoriossa tehdään lauantaina 4.3.2017 suomalaista radion ja viestinnän historiaa. Päijät-Hämeeseen synnytetään viestikiltojen perheeseen uusi jäsen työnimellä ”Päijät-Hämeen Viestikilta.”

Vaikka kyseessä on uuden viestikillan perustaminen, on kyseessä samalla myös 1970-luvulla toimineen mutta 1980-luvun puolivälissä lakkautuneen ”Lahden Viestisillan” toiminnan elvyttäminen. Osa silloisen yhdistyksen jäsenistä on edelleen vahvasti mukana viestinnässä.

Lahti on radion ja radioharrastuksen pääkaupunki

Päijät-Hämeessä ei miesmuistiin ole ollut varsinaista puolustusvoimien viestijoukkoa, mutta viesti ja viestin perinteet ovat voimakkaasti eläneet Lahden ylpeyden, pitkä-aaltoaseman ja sen mastojen juurella. Lahden Radio- ja tv-museo on edelleen ainoa alan valtakunnallinen museo vaalien perinteitä.

Ei ole turhaan sanottu, että Lahti - kattaen koko Päijät-Hämeen maakunnan - on tänä päivänä radioharrastuksen pääkaupunki. Myös MPK:n Päijät-Hämeen koulutus- ja tukiyksikön ja Suomen suurimman radioamatöörikerhon, Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; yhteistyö on siivittänyt maamme tiettävästi ensimmäiset MPK:n kurssikalenterissa olevat radioamatöörikurssit ja MPK:n nimissä olevan radioamatööriaseman OI3MPK.

Viestikilta yhdistää viestinnän ja radion ammattilaiset ja harrastajat

Viestikilta yhdistää viestinnän ja erityisesti radioiden piirissä toimivat - joiden ammatti tai harrastus se on tai jotka muuten ovat näistä asioista kiinnostuneita. Viestikilta kehittää yhteistyötä ja järjestää esitelmiä, koulutusta ja yhteisiä tilaisuuksia. Osa viestikillan toiminnasta liittyy myös maanpuolustukseen ja sen kohottamiseen ja vaalimiseen. Viestikiltojen toiminta on kaikille kansalaisille avointa vapaaehtoista työtä asemaan, ikään, sukupuoleen tai mahdolliseen sotilasarvoon katsomatta. Työhön toivottavasti osallistuu runsaasti henkilöitä eri järjestöistä sekä yhteistyö- ja asiantuntijaryhmistä.

Koska viestiasioiden ja viestiliikenteen rooli yhteiskunnassa koskettaa päivittäin lähes jokaista henkilöä, on myös Viestikillan toiminnan kohdattava asiasta kiinnostuneet henkilöt samojen periaatteiden mukaisesti. Viestikillan eräänä tärkeänä kohderyhmänä on myös nuoret ja heidän saamisensa mukaan viestintään joko ammattina tai harrastuksena.

Ohjausryhmällä laaja tausta

Ajatus viestikillan perustamisesta on tullut paikallisesta yhteistoiminnasta mutta laajentunut niin, että viestikillan ohjaustyöryhmän ovat muodostaneet:
- MPK:n Päijät-Hämeen yksikön päällikkö Aarne Kumpulainen; sekä viestivastaava Esko Sutela,
- Viestikiltojen Liiton 2. varapuheenjohtaja Pekka Wallenstjerna sekä valtuuskunnan jäsen Martti Rusi ja
- Lahden Radioamatöörikerho ry:n, OH3AC; kunniajäsen Pentti Lareva, OH3TY; sekä hallituksen jäsen Jari Jussila, OH2BU.

Lisätietoja: phviestikilta@gmail.com

Tiedote 9.11.2016

Kutsu
- Päijät-Hämeen Viestikillan perustavaan kokoukseen,
- juhlaesitelmään,
- juuri avattuun uudistettuun Radio- ja tv-museoon sekä
- Lahden MM-kisoihin.

Päijät-Hämeen Viestikillan perustava kokous pidetään Lahden Radio- ja tv-museon auditoriossa lauantaina 4.3.2017 klo 13:00. Kokoukseen kutsutaan kaikki viestikillan toiminnasta kiinnostuneet yritykset, yhteisöt että yksityiset henkilöt.

Kokoukseen toivotetaan tervetulleiksi muiden viestikiltojen, viestintä- ja maanpuolustusyhteisöiden ja lukuisien viestintään liittyvien harrastusyhdistyksien jäsenet ja edustajat sekä alan museoiden edustajat.

Perustavassa kokouksessa hyväksytään yhdistyksen säännöt, toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan hallitus ensimmäiselle toimintavuodelle. Perustavalle kokoukselle esitetään hyväksyttäväksi liittyminen Viestikiltojen liittoon.

Perustavan kokouksen yhteydessä kuullaan myös alan ajankohtainen huippuesitelmä.

Ennen kokousta tai kokouksen jälkeen on mahdollisuus tutustua saman viikon tiistaina 28.2.2017 avattuun, uudistettuun Lahden Radio- ja tv-museoon.

Lahden MM-kisat pidetään 22.2.-5.3.2017. Tervetuloa myös MM-kisojen ohessa perustavaan kokoukseen.

Tarkemmat tiedot vuodenvaihteen jälkeen

tällä väliaikaisella kotisivulla: http://www.oh3ac.fi/PHViestikilta.html

Perustavan kokouksen tarkka ohjelma ja esitelmän aihe sekä Päijät-Hämeen Viestikillan alustavat säännöt, toimintasuunnitelma ym. julkaistaan väliaikaisessa osoitteessa http://www.oh3ac.fi/PHViestikilta.html vuodenvaihteen jälkeen, hyvissä ajoin ennen kokousta.

Perustajajäseneksi tullaan hyväksymään myös ne henkilöt tai yhteisöt, jotka eivät pääse perustavaan kokoukseen mutta etukäteen ilmoittavat halunsa olla perustajajäseniä.

Perustavaan kokoukseen ja toimintaan liittyviin kysymyksiin vastaa ohjausryhmä osoitteessa: phviestikilta@gmail.com

Tervetuloa!

... ja tästä pääset takaisin etusivulle
© Text-copyright: OH3AC
IP Address
Unique Hits