logo

LAHDEN RADIOAMATÖÖRIKERHO RY *1930*

Lahden Radioamatööri-
kerho ry
PL 74
15141 LAHTI
Sähköposti: oh3aclahti(a)gmail.com

Takaisin etusivulle

VASTINE

RADIOAMATÖÖRI-LEHTI JA KERHON VASTINE

Radioamatööri-lehden numerossa 3/2015 oli artikkeli kerhon toiminnasta. Päätoimittaja oli liittänyt juttuun kuusi kerhon koulutusta ja toimintaa vähättelevää kommenttia. Päätoimittaja ei ollut pyytänyt ennen julkaisua tarkennusta tai korjauksia näihin kohtiin. Näin kerholle syntyi vastineoikeus.

Kerhon hallitus vaati oikaisua huhtikuun lehteen. Julkisen sanan neuvoston ohjeiden mukaan oikaisun tulisi olla myös Radioamatööri-lehden maaliskuun lehden nettiversiossa. Kerhon vuosikokous hyväksyi oikaisun.

Vastine

Radioamatööri-lehteen toimitetun oikaisun löydät tästä linkistä. Oikaisu on julkaistu Radioamatööri-lehden huhtikuun numerossa. Vastinetekstissä lupasimme, että kerhon kotisivulta löytyy lisäperusteita ja lisätietoa kahteen esittämäämme kohtaan.

Opetusmateriaalin linkit kysymyspankkiin

Päätoimittaja kritisoi sitä, että koulutusmateriaalissamme on linkit vanhaan T1-kysymyspankkiin. Tämä on tietenkin totta, mutta kun väite esitetään muuten negatiivisessä yhteydessä, lukija mieltää myös tämän asian negatiiviseksi. Oikaisussa kirjoitimme seuraavasti:
Käytämme toistaiseksi edelleen vanhaa kysymyspankkia seuraavista syistä: Vain noin 1-2 % T1-kysymyksistä on uusia! Noin 43 kysymystä on poistettu, sähköturvallisuudesta 11 kpl, vastausvaihtoehtoja yhdistelty tai vain stilisoitu. (Kotisivultamme www.oh3ac.fi löytyy vertailu.) Koska haluamme opettaa mm. sähköturvallisuutta laajemmin, käytämme vanhan kysymyspankin kysymyksiä. Koulutuksemme tavoitteena ei ole saada oppilasta väkisin läpi tutkinnosta vaan antaa kokonaisvaltaiset tiedot ra-toiminnasta, sen sisällöstä ja mm. ”Ham Spiritistä”.

Tästä linkistä löydät vertailun vanhan kysymyspankin ja uuden kysymyspankin välillä. Koska jokainen kysymys ja vastaus on käyty läpi, vertailun pituus on 97 sivua. Mutta tutkinnoista kiinnostuneille vertailu on mielenkiintoinen:

Vertailun yhteenveto

Vertailun yhteenveto on seuraava:
--------- uusia kysymyksiä 5 ........................... (noin 1 %)
--------- poistettuja kysymyksiä 11 .................(noin 2 %)
--------- muutettuja kysymyksiä 4 ...................(noin 1 %)
--------- samoja kysymyksiä 403 .....................(noin 82 %)
--------- lisätty vastausvaihtoehtoja 18 kysymykseen (noin 4 %)
--------- yhdistetty kysymyksiä muiden kanssa 48 ....(noin 10 %).
--"Uusi" tarkoittaa täysin uutta kysymystä. Neljän uuden kysymyksen (02098, 02102, 02107 ja 02112) mielekkyydestä olemme eri mieltä. (Katso kohta yhdistäminen)
--"Muutetut kysymykset" ovat kysymyksiä, joissa kysymyksenasettelua on selvästi muutettu, kuitenkin pysyen samassa aihepiirissä.
--"Lisätty vastausvaihtoehtoja" tarkoittaa, että kysymys on sama mutta siinä olevien vastausvaihtoehtojen määrää on lisätty. Yhdessä kysymyksessä niitä oli vähennetty. (Katso kohta yhdistäminen)
--"Yhdistetty muiden kanssa" tarkoittaa, että kaksi tai useampi samasta asiasta oleva kysymys on yhdistetty niin, että jäljelle on jätetty yksi kysymys ja muiden vastaavien kysymysten vastausvaihtoehdot on yhdistetty siihen. Luvussa on mukana siis yhdistämisen vuoksi poistetut että sen takia jätetyt kysymykset. Kyseessä ei siis ole uusi kysymys vaan vanhojen yhdistäminen. Opetuksen kannalta yhdistäminen on askel taaksepäin, koska opettaaksesi kaikki vastausvaihtoehdot sinun täytyy ladata kysymys harjoituspankista jopa 10-15 kertaa, koska jos kysymyksessä on 25 vaihtoehtoa niistä tulee vain neljä kerrallaan esiin.
--"Samoja" tarkoittaa sitä, että opetuksen kannalta kysymys on täsmälleen sama. Jos kysymyksen sanamuoto "On totta, että" on muutettu muotoon "Totta on, että" mutta muuten kysymys ja vastaukset ovat samat, on kysymys opetuksen kannalta täysin muuttumaton. Myös esimerkiksi kysymys "Vastusten sarjaankytkennässä kytkennän kokonaisresistanssi" on täsmälleen sama kuin "Vastuksia sarjaan kytkettäessä piirin kokonaisresistanssi."

Emme myöskään tulkitse uudeksi kysymykseksi sitä, että "15 m" on muutettu muotoon "21 MHz" tai sitä että muuten kysymyksen sanamuotoa on muutettu vain stilistisesti. Toki, monessa kohtaa kysymysten sanamuoto on uudenaikaisempi ja esimerkiksi häiriökysymyksissä on analoginen televisio muutettu digitaaliseksi televisioksi. Joitakin vanhakantaisia sanoja on muutettu. Vilpitön kiitos Timolle, OH3LMG; kysymysten läpikäynnistä ja stailauksesta.

Summa summarum: opetuksen kannalta vanha kysymyspankki on edelleen täysin käyttökelpoinen ja monelta osin parempi, koska varsinkin sähköturvallisuudessa tärkeitä kysymyksiä on poistettu. Emme halua, että yksikään oppilaamme tämän takia vahingoittuisi.

Opetusmateriaalin linkit kysymyspankkiin

Oikaisussa kirjoitimme myös:
Kysymyspankit eivät AR-X -sivuilla ole sellaisessa muodossa, että niitä voisi käyttää linkkinä koulutusmateriaaliin, eikä sieltä löydy tiedostoa jossa olisi koottuna kaikki uudet kysymykset ja vastaukset. Tosin sieltä löytyy kyllä tiedostona edelleen vanha T1-kysymyspankki!

Käytämme edelleen www.ham.fi -sivulta löytyviä kysymyspankkeja, koska ne saadaan linkitettyä koulutusmateriaaliin kysymys kerrallaan. AR-X-tutkintojärjestelmä on tässäkin vielä alkutekijöissään.

Suutarinkaan lapsilla ei ole kenkiä!

Päätoimittaja kritisoi kommentissaan meitä siitä, että koulutusmateriaalissa ei olemainintaa AR-X tutkintojärjestelmästä. Oikaisussa kirjoitimme seuraavasti:
Koulutusmateriaalissa ei ole mainintaa AR-X -tutkintojärjestelmästä. kuten ei myöskään Helsinki-Lahti juna-aikatauluja, vaikka lähes kaikilla kursseilla on ollut koulutettavia pääkaupunkiseudulta. Myöskään SRAL:n kotisivulla ei ole mainintaa AR-X-järjestelmästä, vain kaksi piilotettua linkkiä. (Kerhomme kotisivulta löytyy linkki ao. sivun ruutukuvaan 16.3.2015.) AR-X on tutkintojärjestelmä joka ei liity koulutusmateriaaliin.

Lisäämme tähän, ettei Helsingin Yliopiston lääketieteen laitoksen pääsykoekirjoissakaan (tai minkään muunkaan vastaavan) ole tietoja milloin pääsykoe pidetään tai lomaketta ilmoittautumiseen. Opetusmateriaali on opetusmateriaalia ja tutkinnoista ym. kerrotaan sitten jossakin toisaalla.

Ironista kyllä, samalla kun päätoimittaja kritisoi meitä siitä, että emme opetusmateriaalissa mainitse AR-X -tutkintojärjestelmää, sitä ei tee myöskään Liiton kotisivun "Kouluttautuminen"-alasivu sanallakaan. Täytyy vilpittömästi ihmetellä, miten radioamatööriharrasteesta kiinnostunut yleensä löytää AR-X -järjestelmän, jos siitä ei ole selkeää mainintaa edes Liiton sivulla. Uuden tutkittavan kun on pakko rekisteröityä ja kirjautua järjestelmään, jos haluaa suorittaa tutkinnon.

Tästä linkistä.löydät ruutukaappauksen Liiton "Kouluttautuminen"-sivulle 16.3.2015. Havaitset nopeasti, että Liitto ei tekstissä sanallakaan mainitse AR-X -järjestelmää. Kaksi linkkiä sinne toki vie.

Lopuksi

Päätämme tältä erää keskustelun kerhon esittelyartikkelin kritisoinnista ja kerhon hallituksen siitä laatimasta vastineesta. Jatkamme uusien radioamatöörien kouluttamista ja toivomme, että kaikkialla muuallakin Suomessa näin tehdään.

Kiitos mielenkiinnosta!

Pisteenä i-kirjaimen päälle, tässä kopiot kuvista ja kuvateksteistä jotka Radioamatööri-lehteen toimitettiin julkaistavaksi kerhon esittelyjutun yhteydessä:

Sergei

Kuvateksti: Kerhon syksyn kurssilaiset ja uudet amatöörit ryhmäkuvassa.

Sergei

Kuvateksti: Eero, OH2BQO; ja Jari, OH2BU; workkimassa itsenäisyyspäivän perinneradiotapahtumaa ”Veeralla” ja ”Bertalla.” Kuva Aarni, OH3EQS.

Sergei

Kuvateksti: Syksyn kurssin priimus, vain 13-vuotias Aarni, OH3EQS.

Sergei

Kuvateksti: Vuoden kerholaisena palkittiin Lauri, OH3RL.

Sergei

Kuvateksti: Pikkujouluyleisöä Vanhan Radioaseman juhlahuoneessa

Sergei

Kuvateksti: Pikkujoulutunnelmaa. Edessä vasemmalla Kai, OH2PR; ja oikealla Pena, OH3TY.

Sergei

Kuvateksti: Kerhon messuosasto harrastemessuilla.Esittelyvuorossa vas. Päivi, OH3SL; ja oikealla seisomassa Timo, OH3FVW.

Sergei

Kuvateksti: Kerhon logo on Lahden Radio- ja tv-museon vanha logo.

... ja tästä pääset takaisin etusivulle

© Text-copyright: OH3AC