logo

LAHDEN RADIOAMATÖÖRIKERHO RY *1930*

Lahden Radioamatööri-
kerho ry., OH3AC
PL 74
15141 LAHTI
Sähköposti: oh3ac(a)oh3ac.fi

Takaisin etusivulle

OH3AC - POSITIIVISEN RADIOAMATÖÖRITOIMINNAN PUOLESTA

VALTAKUNNALLINEN PERUSLUOKAN OPETUSMATERIAALI TÄYDENTYY JATKUVASTI!

Helpoin ja paras tapa opiskella radioamatööriksi on kurssilla tai kotona!

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; julkaisema ja vapaasti käytettävä perusluokan opetusmateriaali on täydentynyt aivan ennennäkemättömällä uusitulla T1-moduulin materiaalilla! Materiaaliin on piirretty ja uusittu runsaasti kuvia. Lisäksi aineistoa on joltakin osin karsittu ja joltakin osin täydennetty vastaamaan vielä paremmin T1-moduulin kysymyksiä. Sivumäärä on kuitenkin pysynyt samassa kuin aiemmin: 77 sivua eli askelta amatööriksi!

Uudistetut materiaalit ovat tietenkin vapaasti kaikkien käytettävissä. Aiempiakin versioita on käytetty ympäri Suomea ja ulkomailla sekä kursseilla että itseopiskelussa.
sijainti

T1-moduulin - tekniikka ja sähköturvallisuus - uusi opetusmoniste!

T1-opetusmoniste sisältää siis radioamatööritutkinnossa edellytettävän tekniikan ja
sähköturvallisuusmääräysten materiaalin! Opiskelu on tehty ennennäkemättömän helpoksi.

Kerhon opetusmateriaali - sekä T1- että K- - sopivat erityisesti itseopiskelijoille sekä kurssien
uusille opettajille. Materiaali sisältää - pieniä poikkeuksia lukuunottamatta, jotka nekin on erikseen
merkitty - vain tutkinnossa tarvittavan tiedon. Kokeneemmalle kouluttajalle materiaali antaa vastaavasti selkeän pohjan, jota on helppo täydentää siltä osin kun haluaa laajentaa opetusta.

Ennennäkemättömän helppoa oppimista!

sijainti T1-materiaali etenee loogisesti siitä, mitä sähkö on aina sähköturvallisuusmääräyksiin. Jokaisen
opetussivun alalaidassa on linkki kaikkiin siltä sivulta tutkintoon mahdollisesti tuleviin
kysymyksiin. Eräillä sivuilla linkit on vielä ryhmitelty eri aihealueisiin. Jos osaat ja hallitset vaikkapa
muuntajan käämien kierroslukujen laskemisen, sinun ei tarvitse kahlata läpi kaikki 12 kysymystä vaan voit siirtyä seuraavaan haastavampaan kohtaan.

Lisäksi sivun oikeassa yläkulmassa saattaa olla vielä linkki lisämateriaaliin, jotka saattavat helpottaa
asian ymmärtämistä. Huumoriakaan ei ole unohdettu, sillä eräät linkit vievät Karin, OH5YW;
erinomaisiin piirroksiin, jotka joko keventävät joskus raskasta aineistoa tai saattavat antaa
"ahaa"-elämyksen aiheeseen!

Sivun alalaidassa olevaa linkkiä "klikkaamalla" pääsee asianomaiseen kysymykseen.

Klikkaamalla kysymys auki!

sijainti Jokainen T1-moduulin 450 kysymystä on "aukaistu" erillisellä, 1-4 sivua pitkällä, *.pdf:llä.
Sivuja on yhteensä 572 kappaletta ja niissä on käyty läpi 2090 vastausvaihtoehtoa.
Jokaisella sivulla on periaatteessa kolme osiota:
1) - Kysymys sekä oikeat ja väärät vastaukset.
2) - Kysymyksen liittyvät keskeiset opetuskohdat.
3) - Jokainen vastaus - sekä oikea että väärä - selitettynä miksi on "oikea" tai "väärä." Kaikki
laskutehtävät ratkaistu "rautalankamallilla"

1) - Sivun ylälaidassa on itse kysymys ja sen jälkeen lueteltuna kaikki kysymyksessä olevat
vastausvaihtoehdot! Oikeat vastaukset ovat aina ensimmäisinä ja sinisellä. Väärät vastaukset
tulevat vasta tämän jälkeen ja ne on merkitty punaisella! Lukemalla pelkästään oikeat
(siniset) vastaukset ja kavahtamalla vääriä (punaiset) vastauksia opit jo paljon.

2) - Kysymysten jälkeen on kerrattu keskeisesti ne kohdat, jotka opetusmateriaalissa
liittyvät kysymykseen. Lyhyet kertaukset auttavat muistamaan kysymykseen liittyvät teorian tai
asian käsittelyn materiaalissa.

3) - Jokainen vastaus on erikseen käyty läpi ja kerrattu tai kerrottu, miksi se on oikea tai väärä.
Kaikissa laskuissa, joissa se on järkevästi mahdollista, on laskutehtävä, sen eteneminen ja vastaus
kerrattu yksityiskohtaisesti. Kuin rautalangasta vääntämällä. Väärien vastausvaihtoehtojen kohdalla
on korostetusti, että se on väärä.

K-moduulin - radioamatöörimääräykset ja liikenne - päivitetty opetusmoniste!

K-moduulin opetusmoniste uusittiin perusteelisesti alkuvuodesta 2016 ja senkin jälkeen siihen on tehty useita pieniä parannuksia.
Opetusmoniste on nyt päivitetty syksyn kursseja varten. Sivuja aineistossa on 48. sijainti

K-moduulin sisältö on järjestetty uudestaan loogiseksi kokonaisuudeksi viiteen eri pääkohtaan:
1) Hätäliikenne
2) Luvat ja oikeudet
3) Radioamatööriviestintä
4) Yhteyksien pitäminen eli liikennöinti
5) Taajuudet, turvallisuus ja tekniset määräykset.


K-moduulin tutkinnossa on 60 väittämää, jotka ovat joko oikein tai väärin.

Materiaalissa on kunkin sivun vasemmassa laidassa sinisen laatikon sisällä siitä kohdasta
materiaalia olevan aineiston nimi.

sijainti Klikkaamalla linkkiä löytyy erillinen *.pdf-sivu, jossa ao. aihealueen väittämät on käyty
läpi. Samalla logiikalla kuin T1-materiaalissa, on sivun alussa sinisellä oikeat vastaukset.
Koska vastaukset tai paremminkin väittämät ovat oikein, ei niitä ole erikseen selitetty.

Oikeiden vastausten jälkeen - punaisella varoitustekstillä - on erikseen käyty läpi väärät
väittämät. Jokaisesta väittämästä on selitetty, miksi se on väärä. Punaisella on toistuvasti
ennen ja jälkeen väärää väittämää kerrottu että se on väärä. Logiikka tähän löytyy
siitä, että väärä väittämä jää usein "päähän" ja tutkinnossa tutkittava saattaa
näkömuistiinsa perustuen väittää väärän vastauksen olevan oikea.

Kursseilla olemmekin usein antaneet ohjeeksi lukea vain oikeat vastaukset. Jos harjoitus-
tutkinnossa vastaa väärin, kannattaa siinä tapauksessa käydä väärien vaihtoehtojen
listauksesta lukemassa, miksi vastaus on väärä.
sijainti

Muu materiaali

K-moduulin tutkinnossa tarvitaan lisäksi luettavaksi Viestintäviraston radioamatöörimääräykset
ja määräykset taajuusalueista ja niillä käytettävistä suurimmista
tehoista. Nämä löytyvät seuraavista linkeistä:

Lataa tästä Viestintäviraston radioamatöörimääräykset (7 sivua, *.pdf) *pdf-muodossa. Tässä määräykset, jotka astuivat voimaan 1.1.2015.

Liite taajuusalueista ja suurimmista sallituista tehoista on osa opetusaineistoa.

Radioamatöörimääräyksien soveltaminen
, on oivaa lukemista määräyksien ymmärtämiseksi.

Lisäksi kurssilla käyteen kerhon kotisivulta löytyvää "Bandijaot" -nimistä yhden sivun taulukkoa,
joka kätevästi kertoo mitä modea milläkin kohtaa bandia saa käyttää. Tästä taulukosta
on hyötyä myös vanhemmalle radioamatöörille. sijainti

Lataa tästä bandijakotaulukko Tämä on kurssilla läpikäytävä Kansainvälisen radioamatööriliiton
(IARU) suosittelema ja vahvistama eri radioamatööritaajuuksien
(=bandien) käyttöalueet sähkötykselle, puheelle ja digitaalisille
työskentelytavoille.

Kerhoille oman kerhon logolla räätälöityä materiaalia!

Kaikki OH3AC:n sivulta löytyvä koulutusmateriaali on vapaasti kaikkien käytettävissä, joko kerhojen
kursseilla tai itseopiskelussa.

Mikä kerho haluaa käyttää tätä materiaalia, olemme myös pyydettäessä valmiit antamaan kerhojen
käyttöön materiaalin *.ppt eli PowerPoint-muodossa. Pyynnöstä toimitamme kerhoille
materiaalin myös niin, että "OH3AC"-logo on korvattu kerhon omalla logolla tai nimellä.

Maailma ei ole täydellinen - haastamme sinut auttamaan

Kukaan kouluttaja tai oppimateriaalin tekijä ei ole täydellinen. Kun löydät materiaalista virheen, väärän
väittämän ja jos muuten haluat korjata, lisätä tai muuttaa materiaalia - otamme kaiken kiitoksella vastaan!

Käy tutustumassa materiaaliin! Laita kommenttia oh3ac@oh3ac.fi

Epilogi

Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC: on lähettänyt Radioamatööri-lehteen pienen jutun kerhon uudistetusta koulutusmateriaalista. Juttu ilmestynee varmaan vielä jossakin loppuvuoden lehdessä. (Radioamatööri-lehti ei julkaissut ao. artikkelia)

Kuvat: OH3AC opetusmateriaali
Teksti Jari, OH2BU

... ja tästä pääset takaisin etusivulle

© Text-copyright: OH3AC