logo

LAHDEN RADIOAMATÖÖRIKERHO RY *1930*

Lahden Radioamatööri-
kerho ry
PL 74
15141 LAHTI
Sähköposti: oh3aclahti(a)gmail.com

Takaisin etusivulle

SRAL-ilta 2014

Memma, OH1EG; ja Niko, OH2GEK; Lahden Radiomäellä!

Memma, OH1EG; oli toisen kerran kahteen vuoteen kutsuttu kerhoiltaan "SRAL-illan" nimissä kertomaan SRAL:n toiminnasta ja tapahtumista. Edellisellä kerralla Memman tukena oli Juhani, OH2MD; nyt Niko, OH2GEK; pääsi mukaan kuulemaan maakunnan hamien ääntä!

Kerholaisia oli paikalla noin 25 henkeä, osan kuunnellessa keskustelua radiohuoneesta. Memman ensimmäinen kysymys olikin, kuinka moni paikalla olevista on liiton jäsen. Vain kolme kättä - kaikki joulu-tammikuussa tutkinnon suorittaneita - ei noussut pystyyn. Nopeasti laskettu 88 %:n SRAL-jäsenyys toki mairittelee kerhoa, mutta on joka tapauksessa selvästi yli sen 66 %:n, joka kertoo kuinka moni suomalainen radioamatööri on SRAL:n jäsen.

Jarin, OH2BU; esiteltyä yleisölle myös Nikon, OH2GEK; joka on liiton hallituksen uusin jäsen viime syksyltä, Memma kertoi mm. liiton valiokuntien ja työryhmien aloittaneen vilkkaasti toimintansa.

Melkein kahteen tuntiin venynyt tiivis asiapainotteinen keskustelu velloi aiheesta toiseen. Annettakoon muistille anteeksi, jos seuraavasta koosteesta joku tärkeä asia jäi unohtumaan.

Memma kertoi, että toiminnanjohtaja jouduttiin irtisanomaan koska "tehtävä ei tuottanut mitään" mutta rasitti raskaasti liiton taloutta. Yleisöstä arveltiin viime vuoden alijäämän olleen jopa yli 30.000 euroa mutta enemmän oli huolta siitä, kuka nyt vastaa liiton kehittämisestä. Kuka markkinoi, kuka järjestää kursseja, kuka käy viranomaisten luona hakemassa tukea kun liiton toimistossa vielä työskenlevien aika menee Radioamatööri-lehden tuottamisessa ja jäsenpalvelussa ja kun on vaikea uskoa että hellituksen jäseniltä liikenee tarmoa miettiä kehitysasioita.

Myös Radioamatööri-lehden sisällöstä puhuttiin. Vaikka kukaan läsnäollut ei lehden sisältöä kritisoinut, moni oli kuullut ettei lehdessä juurikaan ole luettavaa. Jarin, OH2BU; ryhdyttyä puolustamaan lehteä, myös Memma oli samaa mieltä siinä että vanhoille, useamman vuosikymmenen radioamatööreinä olleille ja kaiken kokeneille on varmaan vaikeaa enää löytää mitään uutta tai mielenkiintoista ja että lehden kannattaisikin ehkä keskittyä juuri palvelemaan uusia nuoria amatöörejä.

Ensimmäinen äänenpainoja ehkä hieman nostattanut aihe löytyi pätevyystutkintojen ja ARX-järjestelmän uusimisesta. Memma kertoi Timon, OH3LMG; ja Juhanin, OH2MD; valittaneen ja itkeneen, että he eivät ole saaneet pätevyystutkijoilta tai kouluttajilta käytännössä mitään apua vaikka pyydetty on pyytämisen jälkeekin. Jari, OH2BU; ihmetteli tätä, koska Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; on useasti ja toistuvasti tarjonnut apuaan sekä K- että T1-tutkintokysymysten läpikäymiseen että mm. tarjoutunut toimimaan vapaaehtoisena tarkistamaan pätevyystutkijoille laadittavan oppaan. Viimeisimmästä kerhon avuntarjouksesta johon tuli kieltävä vastaus ei ole paljon kuukautta kauempaa. Koska kaikille läsnäolijoille oli epäselvää, mikä on ar-x ja mitä ovat pätevyystutkintokysymysten uusiminen, Jari kertoi näiden käytännössä olevan kaksi täysin eri asiaa: ar-x on netissä oleva ohjelmisto, jonka avulla voi suorittaa pätevyystutkintoja ja kysymysten uusiminen taas projekti, joka on kesänyt noin 11 vuotta jossa kysymysten sisältöä ja kieliasua uusitaan.

Memma kertoi tämän vuoden olleen olevan liitolle melkoinen kansainvälisen toiminnan vuosi; radiosuunnistuksen PM-kisat järjestetään Suomessa, SRAL on pohjoismaisen NRAU-kokouksen isäntänä, IARU-kokous pidetään syksyllä Bulgariassa jonka lisäksi YOTA-leiri pidetään Virroilla kesällä. EU-avusteiselle YOTA-leirille tulee 14 Euroopan maasta viisihenkiset tiimit. Suomen YOTA-tiimiin mahtuu vielä muutama joskin tiiminjohtajan paikka on jo täytetty.

Muutama hetki vaihdettiin myös ajatuksia Radio- ja museosäätiön valtuuskunnan jäsenyydestä, jota kerho on hakenut, sekä liiton osallistumisesta merkittävämmällä roolilla tämän ainoan suomalaisen, valtakunnallisen radio- ja tv-museon toimintaan.

Ajan kuluessa ja kellon tikittäessä Memma sai joukon "revolverikysymyksiä" ja ohjeen vastata korkeintaan kolmella lauseella:
1) Miksi hallituksen pöytäkirjat tulevat nettiin jopa vasta 3-4 kuukautta kokouksesta?
Memma: Hallitus on tiedostanut ongelman ja yrittää parantaa.

2) Miksi nyt, monen vuoden jälkeen on perustettu työvaliokunta?
Memma: Hallituksella on paljon asioita ja työvaliokunnalla pyritään tehostamaan toimintaa.

3) Kun maailman suurimmalla liitolla, ARRL; ja Suomen aktiivisimmalla kerholla, OH3AC; on kummallakin hallituksen kokouksen esityslista - ennen kokousta - julkinen, eikö myös SRAL voisi toimia avoimesti? Memma: Mitä hyötyä siitä olisi?
Memma: Kyllä meillä on periaate aina vastata. Anteeksi, jos joskus on unohtunut.

Seppo, OH2TO; totesi, että Lahden Radioamatöörikerho ry., OH3AC; hallituksen toiminta on joka suhteessa avointa ja läpinäkyvää. Hallituksen kokoukset ovat avoimia eikä jäseniltä salata mitään. Mm. kerhon hallituksen ja vuosikokouksen esitys, että Jarille, OH2BU; myönnettäisiin Arvo Laron palkinto kerhotoiminnasta on tehty täysin julkisesti ja avoimesti sekä myös julkistettu kerhon tiedotuksessa. Jälkitulleessa keskustelussa perättiin myös liiton hallitukselta avoimmuutta ja läpinäkyvyyttä toiminnassaan.

Ja kiitos myös Sepolle, OH2TO; kuvista.

Sergei

Kerhohuoneen ja takana olevan radiohuoneen täytti 25 kerhon jäsentä, jotka olivat tulleet kuulemaan liiton toiminnasta.

Sergei

Kerhon vanhoja jäseniä veli veljen vieressä.

Sergei

Niko, OH2GEK; SRAL:n hallituksen nuorin ja uusin jäsen. Oikealla Henry, OH3EGL.

Sergei

Vas. Harri, OH3UP; Memma, OH1EG; ja Nikon puolikas.

Sergei

Memma, OH1EG.

Kuvat Seppo, OH2TO
Teksti Jari, OH2BU

... ja tästä pääset takaisin etusivulle

© Text-copyright: OH3AC