logo

LAHDEN RADIOAMATÖÖRIKERHO RY *1930*

Lahden Radioamatööri-
kerho ry., OH3AC
PL 74
15141 LAHTI
Sähköposti: oh3ac(a)oh3ac.fi

Takaisin etusivulle

OH3AC - POSITIIVISEN RADIOAMATÖÖRITOIMINNAN PUOLESTA

Keski-Suomen Radioamatööreillä, OH6AD; neljä Yleisradion osaketta

Oikean elämän tuhkimotarina: OH6AD omistaa nyt neljä Yleisradion osaketta
Mihin on kadonnut SRAL:n alkuperäinen Yleisradion osake nro 416?

Yleisradion tuore osake- ja osakasluettelo kertoo hienosti:

Keski-Suomen Radioamatöörit ry nrot 413-414, 913-914 4 kpl

sijainti Koko osakasluettelon voit katsoa seuraavasta linkistä:
Yleisradion osakasluettelo 1.1.2018

Lue tästä mielenkiintoinen, monivaiheinen kertomus siitä, miten Keski-Suomen Radioamatöörit ry., OH6AD; on tänä päivänä neljällä osakkeella yksi Yleisradion osakkaista. Projekti kesti yhdeksän vuotta ja vaati useampia lainopillisia, hyvin suunniteltuja ja perusteltuja toimenpiteitä. Keski-Suomen Radioamatöörit ry, OH6AD; on nyt maalissa ja tavoite saavutettu.

OH6AD on nyt kertalyömällä yksi Suomen ”varakkaimmista” radioamatöörikerhoista, jos se jonakin päivänä haluaisi nämä osakkeet myydä. "Varakkuudella" tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan mitään tekemistä sen kanssa, että OH6AD perinteitä kunnioittavana, aktiivisena ja toimivana kerhona haluaa varmasti jatkossakin olla radioamatöörien historian lipunkantaja ja Yleisradion osakkeenomistaja.

Mutta miten OH6AD nyt on Yleisradion osakas? Tässä lyhyt, yksinkertaistettu kertomus tapahtuman taustoista. Tosielämässä tämä tuhkimotarina on ollut työntäyteinen, monipolvinen tapahtumaketju.

Ensimmäinen radiolaki 1919

Valtio oli vuonna 1919 säätänyt radiolain, jonka mukaan oikeus radiolaitteiden käyttöön kuuluu valtiolle. Tämän lain perusteella Valtioneuvosto myönsi vuonna 1921 Nuoren Voiman Liitolle oikeuden kokeilutarkoituksessa rakennettavien asemien käyttöön.

Nuoren Voiman Liiton pirteästi alkanut radiotoiminta jakaantui radioamatööreihin (jotka halusivat pitää radioyhteyksiä keskenään ja maailmalle) sekä radioyhdistyksiin (jotka halusivat järjestää yleisradiolähetyksiä kansalaisten kuultavaksi). Moni sen ajan pioneeri oli mukana kummassakin, hyvänä esimerkkinä Arvi Hauvonen, OH3PP.

Eri puolille maata syntyi kymmeniä radioyhdistyksiä, jotka tekivät omaa ohjelmaa tai välittivät muiden tekemiä ohjelmia. Jyväskylään perustettiin Keski-Suomen Radioyhdistys ry., Poriin Porin Radioyhdistys, Lahteen Lahden Radioharrastajat ry jne
Lahden Radioharrastajat ja Ylen osakkeet Wikipediassa

Näiden kahden radiotoiminnan lievä eripura NVL:n sisällä johti siihen, että 1923 perustettiin Suomen radioyhdistys r.y ajamaan kuuntelijoiden etuja. Vastaavasti 1926 radioamatöörit erkanivat NVL:stä ja perustivat Suomen Radioamatööriliitto ry:n.

Yleisradio perustetaan – perustajaosakkaina mm. Keski-Suomen Radioyhdistys ja SRAL

O.Y. Suomen Yleisradio - A.B. Finlands Rundradio -nimisen yhtiön perustava kokous pidettiin Helsingissä 29.5.1926. Yhtiö perustettiin aluksi ”ohjelmayhtiöksi” tuottamaan ohjelmia. Yhtiö perustettiin 500 osakkeella ja Keski-Suomen Radioyhdistys merkitsi itselleen osakkeet nro 413-414.

Suurin osakkaiden merkitsijä oli Suomen valtio, mutta senkin osuus oli alle 20 %. Osakkeita merkitsivät monet muutkin radioyhdistykset, mm Lahden Radioharrastajat ry. (nrot 478-479). Myös Suomen Radioamatöörien Osuuskeskus r.l. Amaradio ja Suomen Radioamatööriliitto ry merkitsivät vastaavasti osakkeet nro 415 ja 416. Myös SRAL on siis kunnianarvoisan Yleisradion perustajaosakas.

Muutamaa vuotta myöhemmin O.Y. Yleisradio A.B. teki osakeannin niin, että perustajaosakkaat saivat kukin saman verran uusia osakkeita. Osakkaiden määrä kasvoi 500:sta siis tuhanteen osakkeeseen. Keski-Suomen Radioyhdistys merkitsi ja sai itselleen näin uudet osakkeet nro 913-914. SRAL sai tässä vaiheessa myös toisen osakkeen numerolla 916, koska sillä oli entuudestaan osake 416. Lahden Radioharrastajat vastaavasti nrot 978-979.

Suomen Valtio ottaa monopolin Yleisradiosta ja yleisradiotoiminnasta

Vuonna 1934 Suomen valtio halusi itselleen monopolin yleisradiotoimintaan. Yleisradio järjesti osakeannin, jossa Suomen valtio merkitsi itselleen osakkeet 1001-4684050 ja täten valtiolla oli yli 99 % Yleisradion osakkeista.

Valtion otettua itselleen yleisradiotoiminnan monopolin, yksityiset radioyhdistykset ympäri maata alkoivat kuihtumaan. Toki Yleisradio lunasti monelta niiltä radiolaitteita mutta edellytyksiä toimintaan ei enää ollut. Myös Keski-Suomen Radioyhdistyksen toiminta uupahti vuonna 1928 niin, että yhdistystä ei koskaan edes virallisesti lopetettu. Yhdistys ei pitänyt vuosikokouksia. Suuri osa pöytäkirjoja ja arkistot katosivat, samoin kuin katosi jossakin joskus olleet neljä Yleisradion osakekirjaa.

Lahdessa Lahden Radioharrastajat ry:n osakkeet puolestaan siirtyivät Suojeluskunnan kautta lopulta Lahden kaupungille, jossa ne edelleen ovat tallessa.

Yli kuuteenkymmeneen vuoteen – lähes ihmisikään – Jyväskylässä ei tapahtunut mitään. Välissä käytiin pari sotaa ja ryhdyttiin rakentamaan sodan turmelemaa Suomea.

SRAL myi Yleisradion osakkeen – mutta mitä tapahtui toiselle osakkeelle?

SRAL:n kassakaapissa ja kirjanpidon omaisuusluettelossa oli vuosia Yleisradion osake nro 916. Yhtiökokoukseen tuli säännöllisesti kutsu, mutta niissä ei käyty. Osakkeella oli kuitenkin suuri tunnearvo ja siihen viitattiin usein keskusteluissa. ”Me perustimme Yleisradion!” Kyllä, radioamatöörien merkitys oli äärimmäisen suuri Yleisradion alkutaipaleella.

Seppo, OH1VR; oli Liiton puheenjohtajana 1987-1990. Hän halusi myydä Liiton omistuksessa olevan Yleisradion osakkeen. Vastaavasti Viestintäkehitys Oy, päätoimijana vihamielisistä valtausyrityksistä syytetty ja tunnettu Pasi Asikainen oli kiinnostunut osakkeen ostamisesta.

Myynti tehtiin hallituksen puhelinkokouksessa 20.-21.12.1988 (huh, olipa pitkä puhelu). Myynnin puolesta oli puhelinkokouspöytäkirjan mukaan 7 ääntä, myyntiä vastaan 1 ääni ja kaksi tyhjää ääntä. Osake päätettiin myydä 100.000 markan (n. 16.000 €) kauppasummalla. Osake siirtyi Viestintäkehitys Oy:lle ja sen jouduttua myöhemmin taloudellisiin vaikeuksiin, osakkeen lunasti itselleen TS-Yhtymä Oy eli Turun Sanomat, jonka holvissa Turussa osake nro 916 on tänäkin päivänä. Myydyn osakkeen nro 916 värikopio lienee edelleen liiton toimiston seinällä.

Osakkeen myynti aiheutti pienen kapinan Liiton sisällä. Liitosta myös erottiin myynnin vuoksi. Hallitusta syytettiin radioamatöörien historian myymisestä ja pyhäinhäväistyksestä. Kapinahenki kuitenkin asettui muutamassa vuodessa eikä vanhemmista nykyjäsenistä monikaan enää muista asiaa, eivätkä nuoremmat tiedä siitä.

Osakkeesta saadut rahat käytettiin seuraavana vuonna - 1989 - järjestettyyn SRAL:n mainoskampanjaan, jonka vetäjänä oli kova ammattilainen, Suomen suurimman mainostoimiston omistaja Tapio, OH2BJI/OH2KE. Kampanjassa ra-toimintaa markkinointiin mm. televisio- ja lehtimainoksilla ja mahdollisuudella soittaa ja kysyä lisää harrasteesta ja kurssipaikoista. Kerhot olivat syksyksi järjestäneet yli 50 kurssia ympäri Suomea. Kampanja tuotti kokonaisuutena Liitolle taloudellista voittoa, sillä mm. kurssimateriaalin myynti ja 600 uuden jäsenen jäsenmaksutuotot toivat panostuksen takaisin.

Vuoden 1988 hallitus myi siis osakkeen 916. Mutta mielenkiintoista ja selvittämätöntä on, mitä tapahtui osakkeille 415 ja erityisesti 416? Jälkimmäinen osake teki SRAL:sta Yleisradion perustajaosakkeen mutta vuosien aikana - siis jo ennen 1980-lukua - se on kadonnnut SRAL:n omistuksesta. Nämä kumpikin osake ovat tällä hetkellä Suomen valtion nimissä.

Toivoisin, että Reiska, OH2HK; tai joku muu SRAL:n historiaa tunteva ja sen arkistoihin pääsevä selvittäisi, miten, miksi ja milloin nämä kaksi osaketta ovat sen omistuksesta kadonneet? Milloin ne on myyty tai luovutettu? Miksi kuitenkin osake 916 oli edelleen SRAL:n omistuksessa?

Mutta palataan takaisin Keski-Suomeen …..

Keski-Suomen Radioyhdistys poistetaan 1991 yhdistysrekisteristä

Vuonna 1991 (10.7.1991) Patentti- ja Rekisterihallituksen Yhdistysrekisteri poisti Keski-Suomen Radioyhdistyksen yhdistysrekisteristä, koska yhdistyksestä ei ollut kuulunut mitään yli 20 vuoteen eikä – useasta kuulutuksesta Virallisessa lehdessä huolimatta – ketään löytynyt.

Yhdistysrekisteristä poistaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö yhdistystä enää olisi olemassa. Onhan maa täynnä epävirallisia, rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Keski-Suomen Radioyhdistys oli edelleen Yleisradion osakas, mutta vuosikokouskutsut eivät koskaan menneet perille ja Yleisradio itse asiassa lopetti niiden lähettämisen. Jotta Yleisradio olisi saanut mitätöityä K-S Radioyhdistyksen osakkeet, olisi sen tullut vaatia oikeudessa yhdistyksen lakkauttamista. Sitä se ei (viitsinyt) tehdä.

Yleisradion osakeluettelo julkisuuteen – Keijo, OH6FT; tarkkana

Kului taas lähes 20 vuotta. Oltiin uudella vuosituhannella. Jari, OH2BU; oli osana erästä toista projektia tutkinut Yleisradion historiaa ja osakasluetteloa. Eräällä radioamatöörien sähköpostipalstalla alkoi vuoden 2009 lopulla keskustelu Yleisradion omistuksesta. Jari laittoi keskustelupalstalle Ylen osakasluettelon, jossa myös K-S Radioyhdistys oli mainittuna.

Keijo, OH6FT; tuntee vanhana radioamatöörinä tietenkin Jyväskylän radiohistoriaa. Hän äkkäsi listalta K-S Radioyhdistyksen nimen. Myös Jyrki, OH6VV; vihittiin vielä suureen salaiseen mysteeriin.

Keijo ja Jari ryhtyivät yhdessä Jyrkin kanssa selvittämään sen historiaa. Jyrki ja Keijo vierailivat Keski-Suomen maakunta-arkistossa ja Jari vastaavasti Kansallisarkistossa ja Yliopiston kirjaston arkistoissa. Kaikki mahdollinen K-S Radioyhdistyksestä löytynyt tieto kerättiin. Arkistoista löytyikin viitisenkymmentä sivua erilaisia asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa. Löytyi myös osakekuponkeja mutta itse osakekirjoja ei löytynyt. Kenties niillä oli jossakin sisustettu kesämökin puuseen seinää? sijainti

Kolmistaan Jyrki, Keijo ja Jari miettivät mahdollisuuksia saada osakkeet siirrettyä Keski-Suomen Radioamatööreille, OH6AD. Vaihtoehtoja oli monia, mutta mikään niistä ei tuntunut satavarmalta tavalta. Jokaisessa oli oma riskinsä. Kaikki kolme liittyivät kuitenkin Nuoren Voiman Liiton jäseniksi, koska ratkaisu saattaisi löytyä sitäkin kautta.

Nuoren Voiman Liitto on tänäkin päivänä aktiivinen nuorten kirjoittajien yhdistys. Jari kävi jopa säännöllisesti NVL:n vuosikokouksissa ja tutustui tätä kautta sen arkistoihin ja henkilöihin sen johdossa.

Kaikki vaihtoehdot tuntuivat päättyvän kuitenkin ”dead end.”

Ammattimies ottaa asian hoitaakseen

Tärkeä asia alkoi jo unohtumaan, kunnes Kimmo, OH6WH; otti asiaa hoitaakseen. Kimmo on ammatiltaan patenttiasiamies ja tuntee tätä kautta hyvin lain koukerot. Mutta Kimmokin joutui aloittamaan asian lähes tyhjästä ja miettimään parasta ja toimivaa vaihtoehtoa. Hyvänä apuna Kimmolla oli edelleen Jyrki, OH6VV; joka teki uskomattoman laajaa selvitystyötä - etsi vanhoja K-S Radioyhdistyksen jäsenten omaisia, perkasi perikuntia ym.

K-S Radioyhdistyksen sääntöjen 15 § mukaan ”Jos yhdistys lakkautetaan ovat sen varat käytettävät yhdistyksen päämääriä lähellä oleviin tarkoituksiin.” Oli sinänsä itsestään selvää, että Keski-Suomen Radioamatöörit, OH6AD; olisi tällainen yhdistys, jonka päämäärät olisivat samat. Tämän todistaminen vaati kuitenkin, että kaikkiin mahdollisiin yhdistyksiin, säätiöihin tai vastaaviin erityisesti Keski-Suomessa otettaisiin yhteyttä ja kysyttäisiin mielipidettä, kenelle osakkeet tulisi siirtää tai olisiko heillä omasta mielestään parempi oikeus niihin. Myös Nuoren Voiman Liitolta saatiin lausunto, että he eivät tule vaatimaan osakkeita itselleen.

Usean vuoden selvittelyn, kirjeenvaihdon ja lukuisien kontaktien jälkeen Keski-Suomen Käräjäoikeus antoi vuonna 2016 päätöksen, jossa se julisti K-S Radioyhdistyksen purkautuneeksi. Kun K-S Radioyhdistys oli perustettu 6.4.1925, ehti se olemaan olemassa 91 vuotta ennen purkamistaan. Käräjäoikeus määräsi Yhdistyslaissa olevan pykälän mukaan selvitysmiehen selvittämään, kenelle kuuluu tai siirtyy K-S Radioyhdistyksen omaisuus, joka tässä vaiheessa käsitti enää vain neljä Yleisradion osaketta.

Selvitysmies esitti että osakkeiden siirtäminen OH6AD:lle olisi K-S Radioyhdistyksen sääntöjen mukainen ”lähellä yhdistyksen päämäärää oleva tarkoitus.” On tietenkin selvää, että monet K-S Radioyhdistyksen puuhamiehet olivat radioamatöörejä ja mukana myös OH6AD:n toiminnassa sotien jälkeen. Myös yhteisellä NVL-taustalla oli merkitystä.

Käräjäoikeuden päätöksellä Yleisradio on merkinnyt 413, 414, 913, 914 uudeksi omistajaksi Keski-Suomen Radioamatöörit ry:n, OH6AD. Valitusajat hovioikeuksiin ym. ovat moneen kertaan umpeutuneet.

Keski-Suomen Radioamatöörit ry., OH6AD; nyt virallisesti Yleisradion omistaja

OH6AD on nyt lunastanut takaisin sen paikan suomalaisen radiotoiminnan historiassa, jonka SRAL:n silloinen hallitus myi vuonna 1988.

Keijon, OH6FT; tarkkaavaisuudesta kesti yhdeksän vuotta, että projekti saatiin valmiiksi. Kiitos Kimmolle, OH6WH; ja Jyrkille, OH6VV; mielettömän arvokkaan työn tekemisestä. Kuten kaikille muillekin asianosaisille. Miehet ansaitsisivat SRAL:n korkeimman huomionosoituksen.

Merkittävä osa aikaa meni erilaisten lausuntojen ja selvittelyiden tekemiseen mutta myös usean päätöksen jälkeiseen pakollisen valitusajan loppumisen odottamiseen. Mutta palkintona ikuinen luku suomalaisen ra-toiminnan historiassa.

Onneksi olkoon OH6AD:lle. Well done!

Kirjoitti Jari, OH2BU


... ja tästä pääset takaisin etusivulle

© Text-copyright: OH3AC